Shinto:
SEKAI CD

CD
(Echokammer, D / Sausage, J)
2006
cover

Tracklisting:
1.Hagoromo 2. Chechen No Namida 3. Daichi No Buta
4. Guantanamo No Yuro 5.Sekai Chinbotsu
6. Kiri No Naka 7. Ai Ga Nai
8. Poa 9. Neurose 10. Irozakari
11.Haisetsusha 12. Fukou No Kami